Đồng hồ đo lưu lượng Honeywell/Gas Meter Model : BK-G16

15,000,000