Thiết Bị Mã Hoá ĐHDLL Encoder S1

Model: Encose S1
Hãng sản xuất: Honeywell Elster
Xuất xứ: Germany
Trạng thái: Pre-oder
Loại sản phẩm: ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG