Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas CheckSonic VX

Model: Checksonic VX
Hãng sản xuất: Honeywell Elster
Xuất xứ: Germany
Trạng thái: Pre-oder
Loại sản phẩm:ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG