Thông tin dự án Metering – Gas metering skid đã thực hiện

Thông tin dự án Metering đã thực hiện 

Phúc Sang Minh sẽ giới thiệu đến bạn các thông tin dự án Metering (tiếng anh: Gas metering skid) đã thực hiện nhé

Trạm phân phối khí Tiền Hải – Thái Bình LGDS

 • Dự Án: Cung cấp cụm trạm phân phối khí Tiền Hải – Thái Bình LGDS
 • Mô tả : 11x Trạm Metering Skid(MRS) & PRU
 • Địa điểm : Thái Bình
 • Ngành sản xuất : Khí đốt (PV Gas)
 • Hạng mục : MRS/ PRU/ CCTV/ ICSS/ Fire&Gas
 • Công suất thiết kế : PRU & MRS 1000, 3500 Sm3/hr
 • Năm hoàn Thành : 2015
re
Cung cấp cụm trạm phân phối khí Tiền Hải – Thái Bình LGDS
sa
Trạm Metering Skid(MRS) & PRU – dự án Metering

Trạm phân phối khí trung tâm ở Tiền Hải

 • Dự Án: Cung cấp trạm phân phối khí trung tâm ở Tiền Hải
 • Mô tả : Trạm Metering Skid(MRS) bao gồm 3x USM Qsonic Plus 8” 300#, 2x GC Encal 3000, FC2000,  Control panel
 • Địa điểm : Thái Bình
 • Ngành sản xuất : Khí đốt (PTSC)
 • Hạng mục : MRS/ Analyser system/ Control Cabinet
 • Công suất thiết kế : MRS 23600 Sm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2014
sda
Cung cấp trạm phân phối khí trung tâm ở Tiền Hải – dự án Metering
sfsa
Khí đốt (PTSC)

Hệ thống tiếp nhận khí gas cho CSVC

 • Dự Án: Cung cấp hệ thống tiếp nhận khí gas cho CSVC
 • Mô tả : Trạm metering gồm 2x Turbine 6” 300#, 1050 m pipeline
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Thép xuất khẩu
 • Hạng mục : MRS/ Underground pipeline/ Control and Fire & Gas system
 • Công suất thiết kế : 4000 Sm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2012
adaw
Cung cấp hệ thống tiếp nhận khí gas cho CSVC – dự án Metering

Hệ thống khí cho Turnkey – POSCO Vietnam

 • Dự Án: Cung cấp hệ thống khí cho Turnkey – POSCO Vietnam
 • Mô tả : Trạm Metering gồm 2x Turbine 6” 300#, 2600 m pipeline
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Thép
 • Hạng mục : MRS/ Underground pipeline/ Fire & Gas system
 • Công suất thiết kế : 4000 Sm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2008
sa
Cung cấp hệ thống khí cho Turnkey – POSCO Vietnam

Hệ thống đo đếm khí cho POSCO SS Vina

 • Dự Án: Cung cấp hệ thống đo đếm khí cho POSCO SS Vina
 • Mô tả : Trạm Metering gồm 2x Turbine 6” 300#, 8” pineline
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Thép
 • Hạng mục : MRS/ Underground pipeline/ Fire & Gas system
 • Công suất thiết kế : 4000 Sm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2013
sfafe
Cung cấp hệ thống đo đếm khí cho POSCO SS Vina – dự án Metering

Trạm cung cấp khí CNG cho nhà máy Nhôm Toàn Cầu

 • Dự Án: Cung cấp lắp đặt trạm cung cấp khí CNG cho nhà máy Nhôm Toàn Cầu
 • Mô tả : Trạm CNG, PRU, hệ hống Fire & Gas
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Nhôm xuất khẩu
 • Hạng mục : EPC – MRS/ PRU/ Fire & Gas system
 • Công suất thiết kế : 11000 Sm3/hr
 • Năm hoàn Thành : 2018
fwsrf
Cung cấp lắp đặt trạm cung cấp khí CNG cho nhà máy Nhôm Toàn Cầu
sdfe
Trạm CNG, PRU, hệ hống Fire & Gas – dự án Metering

Hệ thống đo đếm khí cho Nhà máy kính PFG

 • Dự Án : Cung cấp lắp đặt Hệ thống đo đếm khí cho Nhà máy kính PFG
 • Mô tả : Trạm MRS O2,N2,H2
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Kính, thủy tinh
 • Hạng mục : MRS/ Processing plant piping
 • Công suất thiết kế :  750 Nm3/hr (O2), 3600 Nm3/h (N2), 180 Nm3/h (H2)
 • Năm hoàn Thành : 2019 -2020
su
Cung cấp lắp đặt Hệ thống đo đếm khí cho Nhà máy kính PFG – dự án Metering
sfwf
Trạm MRS O2,N2,H2

Trạm đo đếm khí cho nhà máy Intermalt Việt Nam

 • Dự Án : Cung cấp lắp đặt trạm đo đếm khí cho nhà máy Intermalt Việt Nam
 • Mô tả : Trạm metering skid gồm 2x Turbine 3” 300#, FC, Honeywell RTU, 5.5 km piping
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Lúa mạch xuất khẩu
 • Hạng mục : EPC – MRS/ Processing plant piping
 • Công suất thiết kế : 2500 Sm3/hr
 • Năm hoàn Thành : 2017
at
Cung cấp lắp đặt trạm đo đếm khí cho nhà máy Intermalt Việt Nam – dự án Metering

Trạm phân phối khí trung tâm Cà Mau

 • Dự Án : Cung cấp trạm đo đếm khí cho nhà máy Đạm Cà Mau tại Trạm phân phối khí trung tâm Cà Mau
 • Mô tả : Trạm Metering Skid gồm: 2x USM 8” #600, GC, FC 2000,  GC Controller, Control Panel
 • Địa điểm : Cà Mau
 • Ngành sản xuất : Phân bón, đạm
 • Hạng mục : MRS/ Analyser system/ Control Cabinet
 • Công suất thiết kế : 63700 Sm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2009
METERING STATION
30 SLIDES GAS PRESENTATION_PHUC SANG MINH GAS – METERING STATION

Trạm phân phối khí trung tâm Nhơn Trạch

 • Dự Án : Cung cấp hệ thống đo đếm khí nhánh Nhơn Trạch 2 tại trạm phân phối khí trung tâm Nhơn Trạch
 • Mô tả : Trạm Metering skid 10” #600, GC, Hệ Analyzer, Control Cabinet
 • Địa điểm : Đồng Nai
 • Ngành sản xuất : Khí đốt (PV Gas)
 • Hạng mục : MRS/ Underground pipeline/ Fire & Gas system
 • Công suất thiết kế : 125000 Sm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2010
Trạm phân phối khí trung tâm Nhơn Trạch - Trạm đo lường
Trạm phân phối khí trung tâm Nhơn Trạch – Trạm đo lường

Trạm đo đếm khí và hệ thống lấy mẫu LNG – Thị Vải

 • Dự Án : Cung Cấp trạm đo đếm khí và hệ thống lấy mẫu LNG – Thị Vải
 • Mô tả : Trạm metering gồm USM Qsonic 14” #900, FC1 , GC Encal 3000, GC controller, Analyser
 • Địa điểm : Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Ngành sản xuất : Khí đốt (PV Gas)
 • Hạng mục : MRS/ Analyser system/ Control Cabinet
 • Công suất thiết kế : 239000 Nm3/h
 • Năm hoàn Thành : 2022
et
Cung Cấp trạm đo đếm khí và hệ thống lấy mẫu LNG – Thị Vải
sfwa
Khí đốt (PV Gas) – dự án Metering

Đây là các dự án điển hình Phúc Sang Minh đã thực hiện trong gần 100 dự án đã hoàn thành nhé

Thông tin công ty Phúc Sang Minh (Vietnam Natural Gas Supplier)

Công ty TNHH Kỹ thuật Gas Phúc Sang Minh – JPS: Là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, thi công hệ thống GAS bao gồm đường ống dẫn khí, hệ thống đo đếm và hệ thống trạm khí CNG, LPG, LNG.

 • Đầu tư Cung cấp khí CNG, LPG, LNG, khí đốt công nghiệp
 • Cung cấp lắp đặt hệ thống Gas trung tâm
 • Hệ thống điều khiển cho hệ Gas
 • Thiết bị ngành Gas từ EU/G7, thiết bị GAS, thiết bị CNG, thiết bị LNG, thiết bị LPG
 • Đường Ống Gas / khí đốt
 • Hệ thống đường ống gas/ đường ống công nghệ trong nhà máy
 • Hệ thống, thiết bị cảnh báo, an toàn, trong sử dụng gas, khí đốt, khí công nghiệp.
 • rạm cấp khí, trạm đo đếm cho LPG/ CNG/LNG
 • Chuyên: Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống gas, đường ống khí công nghiệp
 • Đầu tư, cung cấp khí LPG, CNG, LNG

Khi Quý khách hàng có nhu cầu cần hợp tác với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *