TRẠM LNG – HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ LNG

Trạm LNG cho nhà máy là một cơ sở hạ tầng được xây dựng để cung cấp khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) cho nhu cầu năng lượng của một nhà máy công nghiệp. LNG thường được sử dụng như một nguồn năng lượng sạch và hiệu quả để cung cấp nhiên liệu cho các quy trình sản xuất và các máy móc trong môi trường công nghiệp.