Trạm đo đếm khí (Gas Metering Skid)

    Trạm đo đếm khí (Gas Metering Skid) là một là một hệ thống chuyên dụng được sử dụng trong ngành dầu và khí để đo lường và giám sát lưu lượng khí tự nhiên hoặc các loại khí khác. Thông thường, đây là một cụm nhỏ gọn và có cấu trúc module bao gồm các thành phần đa dạng cần thiết để đo lường chính xác và đáng tin cậy của khí. Gas Metering Skid thường được sử dụng trong các cơ sở chế biến dầu và khí, các nhà máy phân phối, các khách hàng sử dụng lưu lượng lớn và các ứng dụng công nghiệp khác nơi đo lường chính xác của lưu lượng khí là quan trọng.