Trạm cung cấp khí CNG (Pressure Reducing Unit)

    Trạm cung cấp khí CNG (PRU) là trạm giảm áp khí tự nhiên (NG – Natural Gas). Khí NG được nén ở áp suất cao 220 – 250 bar, nhằm di chuyển khí đến các nhà máy ở xa Trạm phân phối khí tự nhiên (GDC viết tắt của Gas Distribution Center). Khí sau khi nén được gọi là khí tự nhiên nén (hay khí CNG). Tại Trạm PRU đặt tại nhà máy của Khách hàng, khí CNG được giảm áp từ 220 – 250 bar xuống còn 2-7 bar và đưa vào sử dụng tại nhà máy.