Đầu Dò Khí Gas Chống Nổ EX-301

Đầu dò khí EX -301

  • Loai khí: CNG,LPG
  • Range: 0-100 LEL
  • Chống chảy nổ
  • Tín hiệu đầu ra: 4-20mA
  • Xuất xứ ACE/KOREA
Danh mục: Từ khóa: