Đầu Báo Dò Gas Itrans 2

Model: Itrans 2
Hãng sản xuất: Oldham
Xuất xứ: France
Trạng thái: Pre-oder
Loại sản phẩm:THIẾT BỊ AN TOÀN