Chỉ Số Điện Tử Đồng Hồ Đo Lưu Lượng

Model: Electronic index
Hãng sản xuất: Honeywell Elster
Xuất xứ: Germany
Trạng thái: Pre-oder
Loại sản phẩm:ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG