0985 346 297

Sản phẩm

Tất cả loại sản phẩm
  • Tất cả loại sản phẩm
  • THIẾT BỊ AN TOÀN
  • VAN GIẢM ÁP
  • VAN ĐIỆN TỪ
  • ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas BK-G10 - G16 - G25

Model : BK-G10 - G16 - G25 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas QA/QE

Model : QA/QE Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas Q / Q75

Model : Q / Q75 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas SM-RI-X

Model : SM-RI-X Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas RVG

Model : RVG Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas Quay RVG-ST

Model : RVG-ST Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas FP-524D

Model : FP-524D Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas IR522

Model : IR522 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas IR700

Model : IR700 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas OLCT 60

Model : OLCT 60 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas Itrans 2

Model : Itrans 2 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Van Giảm Áp MR50 PN1

Model : MR50 PN1 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp MR PN6

Model : MR PN6 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp Type 41

Model : Type 41 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp Type 51

Model : Type 51 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P143

Model : P143 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P99

Model : P99 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P133

Model : P133 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp Lưu Lượng Cao P627

Model : P627 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Bằng Sóng Siêu Âm Q.sonic Plus

Model : Q.Sonic plus Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Bằng Sóng Siêu Âm Q.Sonic

Model : Q.Sonic Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas CheckSonic VX

Model : Checksonic VX Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Thiết Bị Mã Hoá ĐHDLL Encoder S1

Model : Encose S1 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Bộ Truyền Tải Tính Hiệu IN-Z61 - Z65

Model : IN-Z61 - Z65 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas Cầm Tay PS1

Model : PS1 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas Cầm Tay PS500

Model : PS500 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas Cầm Tay PS200

Model : PS200 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas Beagle GPL

Model : GPL Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Hệ Thống Phân Phối Khí P1367

Model : P1367 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P51SS

Model : P51SS Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P95H

Model : P95H Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P39

Model : P39 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giới Hạn Lưu Lượng Rego

Model : Series A3272 – A3292 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Bi Top Gas LPG

Model : S1217 - S1231 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P200

Model : P200 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp P38

Model : P38 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas BK-G1.6 - G6

Model : BK-G1.6 - 6 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Máy Tính Lưu Lượng FC1

Model : FC1 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Thiết Bị Mã Hoá Đồng Hồ Đo Lưu Lượng AE2

Model : Absolute ENCODER AE2 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Thiết Bị Phân Tích Sắc Khí Encal 3000

Model : Encal 3000 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Máy Hoá Hơi Pegoraro

Model : 4/8/16Kw Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đồng Hồ Đo Áp Suất Belgas

Model : G, M, J, X, W, H, HW, D, P, L, Y Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Dò Gas Chống Cháy Nổ TS293

Model : TS293 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Bộ Hiển Thị Và Chuyển Đổi Tín Hiệu ID250

Model : ID250 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Van Giảm Áp P37

Model : P37 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp J42

Model : J42 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp J125

Model : J125 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp Series 1800B

Model : 1800B2 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Điện Từ EVG

Model : EVG Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Van Điện Từ ZC 1335

Model : ZC 1335 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Van điện từ ZC 1342

Model : ZC 1342BA06 – 1342BA24 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Van Điện Từ Chống Cháy Nổ 10 Bar

Model : VR 805 -> VR 877 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Van Điện Từ 550 Mbar

Model : VR 500 - 550 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Bộ đo và truyền nồng độ khí CE400

Model : CE400 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Van tự ngắt khí quá áp S300

Model : S300 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Van giảm áp Axial Flow Valve

Model : AFV Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van giảm áp P630

Model : P630 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van điện từ 6 Bar

Model : VR 929 - 935 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Van điện từ 1.5 Bar

Model : VA 740 - 742 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Van điện từ tự động VA 770-779

Model : VA 770-779 Chuyên mục : VAN ĐIỆN TỪ Giá : Call

Chỉ Số Điện Tử Đồng Hồ Đo Lưu Lượng

Model : Electronic index Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Modules Truyền Tải Dữ Liệu ACM

Model : ACM Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Van Giảm Áp MR PN 10

Model : MR PN 10 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Van Giảm Áp J78

Model : J78 Chuyên mục : VAN GIẢM ÁP Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas MULTIXPLO DG-TX7

Model : MultiXplo DG-TX7 Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đầu Báo Dò Gas GD10P

Model : GD10P Chuyên mục : THIẾT BỊ AN TOÀN Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas Turbine TRZ2

Model : TRZ2 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Gas BK-G40 – G65 – G100

Model : BK-G40 – G65 – G100 Chuyên mục : ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG Giá : Call

Công ty TNHH Kỹ Thuật Gas Phúc Sang Minh (JPS)

  • Đ/c 1: A19 Villa Mỹ Mỹ, Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q.2, TPHCM
  • Đ/c 2: Lầu 1, Số 3, Đường 43, Khu nhà ở An Phú - Mỹ Mỹ, khu phố 5, P.An Phú, Q.2, TPHCM
  • Điện thoại: (84) 028 - 6277 8184
  • Fax: (84) 028 - 6281 0960
  • Website: jpsgas.com.vn
#
#catalog/view/theme/

GIẢI PHÁP

A. Tư vấn hệ thống gas

B. Chính sách bảo hành bảo trì hệ thống gas

 

C. Hướng dẫn vận hành hệ thống gas

 

D. Tại sao chọn lắp đặt hệ thống gas tại Phúc Sang Minh

 

E. Chính sách bảo mật thông tin

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chính sách bảo mật thông tin là một trong những chính sách mà website jpsgas.com.vn (sau đây gọi tắt là "chúng tôi") đặc biệt chú trọng khi khách hàng mua hàng trên hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi quý khách liên hệ, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:
+ Họ và Tên
+ Địa chỉ
+ Địa chỉ Email
+ Số Điện thoại
+ Chủ đề liên hệ
+ Nội dung liên hệ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
- Cung cấp & tư vấn thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp
- Gọi điện hướng dẫn khách hàng nơi mua sản phẩm thuận tiện nhất

2 – Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được chúng tôi sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho bộ phận bán hàng hoặc nhà phân phối của chúng tôi để có thể liên hệ tư vấn cho quý khách.

3 – Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4 – Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Kỹ Thuật Gas Phúc Sang Minh (JPS)

Đ/c 1: A19 Villa Mỹ Mỹ, Nguyễn Hoàng, P.An Phú, Q.2, TPHCM

Đ/c 2: Lầu 1, Số 3, Đường 43, Khu nhà ở An Phú - Mỹ Mỹ, khu phố 5, P.An Phú, Q.2, TPHCM

Điện thoại: (84) 028 - 6277 8184

Fax: (84) 028 - 6281 0960

Website: jpsgas.com.vn

5 – Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Quý khách có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi theo số điện thoại: 0948.808.839 hoặc liên hệ qua email: info@jpsgas.com.vn chúng tôi sẽ sửa hoặc xóa dữ liệu giúp quý khách hàng.

6 – Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Đối với chúng tôi, sự bảo mật thông tin của khách hàng là cực kỳ quan trọng.

Chúng tôi biết rằng quý khách sẽ rất quan tâm đến việc những thông tin mà quý khách cung cấp cho chúng tôi có được bảo mật, an toàn hay không. Vì vậy, chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này để chứng minh cho cam kết về sự an toàn bảo mật với quý khách hàng. Qua Chính sách bảo mật thông tin này, chúng tôi muốn quý khách hiểu được về việc chúng tôi thu thập thông tin khách hàng, việc sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như việc bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách với bất kỳ công ty nào khác cũng như không sử dụng vào bất cứ mục đích kinh doanh nào. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này với mục đích cung cấp cho bộ phận bán hàng của công ty, nhà phân phối sản phẩm tại khu vực của khách hàng để chỉ dẫn trực tiếp cho quý khách mua hàng.