Nộp Hồ Sơ PCCC Online【Hướng Dẫn Toàn Tập A-Z】

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai, cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ PCCC online và áp dụng mô hình Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

nop ho so pccc online 2

Hướng dẫn toàn tập nộp hồ sơ phòng cháy chữa cháy (PCCC online)trực tuyến

Qua thời gian tiến hành triển khai thử nghiệm, đã mang lại nhiều lợi ích cũng như thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp về việc thực hiện, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về PCCC.
Đây là mô hình “nộp hồ sơ PCCC trực tuyến” được triển khai đầu tiên tại tỉnh Bình Dương (tỉnh thành có số lượng cơ sở doanh nghiệp, KCN nhiều hàng đầu).
Trong thời gian tiếp theo, mô hình nộp hồ sơ PCCC trực tuyến sẽ tiếp tục được triển khai và áp dụng dần ở các tỉnh thành khác cũng như tương lai toàn cả nước.

1. Nộp hồ sơ PCCC online là gì?

Nộp hồ sơ PCCC online là mô hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

 2. Quy định ban hành thủ tục nộp hồ sơ PCCC online

Theo Quyết định số số 10695, ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an Đại Tướng Tô Lâm v/v phê duyệt và thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến mức độ, mức độ 4.
Bắt đầu kể từ ngày 15/05/2022. Phòng cảnh sát PCCC&CNCH các tỉnh trên cả nước tiến hành tiếp nhận và giải quyết 17 thủ tục hành chính liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy (Bình Dương là tỉnh áp dụng mô hình này đầu tiên).
Quyết định số 10695 này áp dụng cho nhiều lĩnh vực, tuy nhiên trong bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

3. Danh sách thủ tục hành chính PCCC online

Dưới đây là danh sách 17 thủ tục hành chính mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

KHÔNG. DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (PCCC – C07) LOẠI MỨC ĐỘ TÌNH TRẠNG
1 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. MỨC ĐỘ 3
2 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. MỨC ĐỘ 3
3 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp). MỨC ĐỘ 3
4 Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ tuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp). MỨC ĐỘ 3
5 Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp). MỨC ĐỘ 3
6 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. MỨC ĐỘ 3
7 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. MỨC ĐỘ 3
 8 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. MỨC ĐỘ 4
 9 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. MỨC ĐỘ 4
 10 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. MỨC ĐỘ 4
 11 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. MỨC ĐỘ 4
 12 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. MỨC ĐỘ 4
 13 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. MỨC ĐỘ 4
 14 Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy. MỨC ĐỘ 4
 15 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. MỨC ĐỘ 4
 16 Cấp Giấy Chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. MỨC ĐỘ 4 Bị bãi bỏ theo Quyết định số 4365/QĐ-BCA
 17 Phê duyệt phương án chữa cháy tại cơ sở. MỨC ĐỘ 4

Lưu ý về danh mục:

Mỗi loại hình thủ tục hành chính về PCCC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an sẽ có nhiều cơ quan đảm nhiệm bao gồm: Cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Tùy theo từng địa phương tỉnh thành mà sẽ cơ quan phù hợp đảm nhiệm, cụ thể:

Tại cấp tỉnh: 

1./ Cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

2./ Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.

3./ Cấp đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

4./ Cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

5./ Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

6./ Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Tại cấp huyện:

1./ Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở.

2./ Cấp đổi, cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Ngoài ra, cũng lưu ý rằng: Cơ sở, hộ gia đình do Công an cấp nào quản lý thì thực hiện thủ tục hành chính ở cấp đó.

Hướng dẫn nộp hồ sơ PCCC trực tuyến

Nộp hồ sơ PCCC trực tuyến giải quyết các vấn đề nan giải của doanh nghiệp, cụ thể 3 thủ tục:

 Phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

 Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

 Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháyNộp hồ sơ PCCC online trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công giải quyết các vấn đề về tính thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt minh bạch trong công tác làm việc của Cán bộ tiếp nhận giải quyết.

Trước khi tới quy trình nộp hồ sơ PCCC thì cần phải xác định được HỒ SƠ và 4 YÊU CẦU:

Hồ sơ được xác định là những văn bản yêu cầu cần chuẩn bị liên quan trực tiếp đến thủ tục đó.

(ví dụ: Để nộp hồ sơ thẩm duyệt PCCC online thì cần những giấy văn bản giấy tờ sau:

Đối với đồ án quy hoạch xây dựng:

Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết,.

Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình:

Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất

Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình:

Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình

Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn thiết kế về PCCC

Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy

Để xem được thủ tục đó cần những gì, hãy làm theo các bước:

Bước 1: Truy cập trang này 

nop ho so pccc online

Bước 2: Lựa chọn, click chuột vào dịch vụ cần thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

(tìm kiếm nhanh bằng cách nhấn Ctrl + F hoặc ⌘ + F đối mới máy MAC; Gõ từ khóa: thẩm duyệt, phê duyệt, nghiệm thu,…)

Bước 3: Kéo chuột xuống và bấm mục mục “Thành phần hồ sơ” để xem những văn bản hồ sơ cần chuẩn bị

nop ho so pccc online

4 YÊU CẦU:

1. SIM CHÍNH CHỦ (CÁ NHÂN)

2. TÀI KHOẢN DVC

3. CHỮ KÝ SỐ

4. VĂN BẢN CÔNG CHỨNG SỐ

Sau khi đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thì tiến hành đăng ký tài khoản để bắt đầu sử dụng dịch vụ công PCCC online.

1. Đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến

Để sử dụng cho việc nộp hồ sơ phòng cháy chữa cháy trực tuyến hay các loại hồ sơ khác đều cần có 1 TÀI KHOẢN.

Tài khoản này sử dụng chung cho các lĩnh vực khác tại Dịch vụ công. Nếu đã có tài khoản, vui lòng bỏ qua bước này, và tiến tới BƯỚC 2.

LƯU Ý:

  • Bắt buộc đối với cá nhân: SIM CHÍNH CHỦ
  • Bắt buộc đối với doanh nghiệp: USB TOKEN

A. Kiểm tra sim chính chủ

– Soạn TTTB gửi 1414

B. Đăng ký tài khoản dịch vụ công

– Truy cập: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

– Bấm “Đăng ký” trên góc phải màn hình

nop ho so pccc online

Chọn công dân (đối với cá nhân)

– Chọn thuê bao di động; Điền đầy đủ thông tin giống như cú pháp TTTB để đăng ký tài khoản.

nop ho so pccc online

nop ho so pccc online

Chọn doanh nghiệp (đối với cơ sở, công ty)

– Cắm bút ký (Token) vào máy tính, tải phần mềm VNPT-CA Plugin tương ứng tại mục DOANH NGHIỆP.

– Cài đặt plugin đi kèm, restart lại máy tính và truy cập lại vào mục này.

nop ho so pccc online

Chọn phần DOANH NGHIỆP » USB KÝ SỐ, điền đầy đủ thông tin để đăng ký tài khoản (phòng kế toán sẽ hiểu về chuyên môn này).

nop ho so pccc online

 2. Quy trình 5 bước nộp hồ sơ PCCC trực tuyến

Bước 1: Truy cập và đăng nhập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (https://dichvucong.bocongan.gov.vn)

nop ho so pccc online

Bước 2: Chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”, chọn lĩnh vực “Phòng cháy chữa cháy”. Bấm tìm kiếm để lọc tất cả thủ tục hành chính về PCCC.

Bước 3: Chọn thủ tục cần thực hiện (ví dụ nộp hồ sơ thẩm duyệt PCCC online), bấm “Nộp hồ sơ”. Chọn cơ quan giải quyết hồ sơ: Ví dụ Công an tỉnh Bình Dương. Đồng ý và tiếp tục.

nop ho so pccc online

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin của người nộp hồ sơ, cẩn trọng lưu ý những khu vực có đánh dấu (*).

nop ho so pccc online

Bước 5: Tick chọn hồ sơ, tải lên tệp tương ứng, bấm tiếp tục, kiểm tra lại thông tin và bấm “ Nộp hồ sơ”.

nop ho so pccc online

nop ho so pccc online

nop ho so pccc online

Như vậy đã xong phần nộp hồ sơ thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy trên Cổng dịch vụ công.

Để quản lý hồ sơ bấm vào Biểu tượng tên ở góc phải, chọn “Quản lý hồ sơ đã nộp” hoặc truy cập tại đây.

nop ho so pccc online

LƯU Ý:

  • Sau khi bấm “ Nộp hồ sơ”. Cần ghi nhớ mã số hồ sơ (các thông tin này sẽ được gửi về mail đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ) để đảm bảo phục vụ công tác cập nhật thông tin, bổ sung hồ sơ và tra cứu kết quả.
  • Các hồ sơ liên quan đến nộp hồ sơ phòng cháy trực tuyến trên dịch vụ công cần tuân thủ theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

 3. Video hướng dẫn nộp hồ sơ phòng cháy

PCCC Thành Phố Mới chia sẻ video quy trình đăng ký và nộp hồ sơ thủ tục hành chính PCCC trực tuyến.

Quý khách hàng cần tư vấn thiết bị/ dịch vụ PCCC hay hỗ trợ hoàn thiện các loại hồ sơ PCCC doanh nghiệp. Xin vui lòng liên hệ:

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:

Nguồn: https://thietbipcccbinhduong.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *